top of page

Privacy

Brem49  respecteert de wet op de privacy voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonlijke gegevens. Brem49 hecht namelijk veel waarde aan de privacy van haar klanten. De gegevens die u doorgeeft, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden door mezelf beheerd en worden niet doorgegeven, gedeeld of verkocht aan derden.

De gesprekken tussen coach, therapeut en klant zijn confidentieel, wat wil zeggen dat er geen informatie over u mag medegedeeld worden aan derden. Zowel uw beslissing om een psycholoog te raadplegen, als de inhoud van deze ‘raadpleging’, blijven vertrouwelijk. Mits toestemming van de cliënt of patiënt, is gegevensuitwisseling wel mogelijk tussen personen die allen gebonden zijn aan het beroepsgeheim en die allen bij de hulpverlening van de cliënt of patiënt betrokken zijn. Voorbeelden zijn huisartsen, verzekeringsartsen, psychiaters of andere psychologen.

Annulering

Elke activiteit kent een eigen betalings- en annuleringsregeling. U kan zonder betaling een afspraak afzeggen tot 24u voor de start van de sessie. Indien u afbelt minder dan 24u op voorhand wordt u de volledige sessie/activiteit aangerekend en wordt de factuur naar u toegestuurd.

Terugbetaling

Door mijn erkenning bij de psychologencomissie is bij sommige ziekenfondsen gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Best is het u hierover te informeren bij het ziekenfonds.

bottom of page